Oyuncu

Ukrayna'dan ganimet olarak Osmanlı sarayına gelen Hürrem Sultan'ın kaderi burada değişti. Zekası ve güzelliğiyle Süleyman'ı etkiledi ve şehzadeler doğurarak Haseki Sultan mertebesine ulaştı ve gücü arttı. Hürrem Sultan, tarihte "Kadınlar Saltanatı" denilen Haremin güçlü kadınlarının iktidarı paylaştıkları dönemin başlatıcısı olarak bilinir.