> Lala Ömer Efendi


Lala Ömer Efendi


Lala Ömer Efendi

Şehzadeler ve talihli olup tahta çıkan padişahların en güvendiği, en saygı duyduğu kişiler onları eğiten Lala'larıdır. Lala Ömer Efendi, Osman ve Mehmed'in eğitiminden sorumlu olarak küçük yaştan itibaren onlara refakat etmiştir. Kösem Sultan'ın iki şehzadesini emanet ettiği Lala Ömer, aslında Safiye Sultan'ın adamıdır. Ancak Osman'ın tahta geçişiyle birlikte sahip olacağı kudret, önüne yeni seçenekler serecektir.