> Valide Kösem Sultan


Valide Kösem Sultan


Valide Kösem Sultan

Kadınlar Saltanatı olarak bilinen dönemin ve tüm Osmanlı tarihinin en güçlü kadın sultanıdır. Çocuk yaşta tahta geçen oğlu Murad devrinde ise saltanat naibesi olarak devleti bizzat yönetmiştir. Halkın sevgisini, ulema ve yeniçerilerin ise itibarını kazanmıştır. Valide-i muazzama Kösem Sultan için Hanedan ve Devlet her şeyin üstündedir.