Oyuncu

Olasılıkla Kırım Hanı Mengli Giray'ın kızı,Yavuz Sultan Selim'in sevgili hasekisi ve Sultan Süleyman'ın annesidir.1520-34 arasında ölümüne kadar oğluna validelik yapan ve güçlü valide sultanların ilk örneği,haremin gördüğü son soylu Türk kadınıdır. Hürrem sultanın karşısındaki ekibin lideri olarak güzelliği ve iyiliği ile etkili valide sultan yaşadığı sürece Hürrem'in yükselmesine imkan yoktu.