> Halim


Halim


Halim

Kurmay başkanıdır. Disiplinli ve sert bir adamdır.