> İrfan


İrfan


İrfan

Nam-i diğer Takoz İrfan. Kötülüğü kendinden menkul olanlardan. Çok fakir bir aileden geliyor, doğru dürüst okumamış. Babasının at arabasında öğrenmiş ne öğrendiyse. Okulu kendisi olmuş. Çocuk yaşta tinere, ota, hapa allışmış. Ne yaptığını bilmeden adam dövmüş, yaralamıi, öldürmüş. Ta ki bir gün kendine gelene dek. Ama çok geçmiş. Etrafına bakmiş İrfan. "madem bu olduk" demiş, "o zaman en iyisi olalım." Hapisten arkadaşlarıyla bir çete kurmuş. Kapkaç, hırsızlık, haraç, adam korkutma, her yoldan giderek bir suç imparatorluğu kurmuş kendine. Orta ölçekte bir mafya olmuş bugün. Kuyudibi dörtlüsünü gördüğü an nefret etmiş. Sırf az daha iyi bir sokakta oturdukları için. Ya da at hırsızı babasını o sokağın delikanlıları şişlediği için. Fark etmez. İrfan kolay kolay her şeyi şahsileştirmez. Babasını bile. Ama var onun da zayıf bir noktası.