> Süleyman


Süleyman


Süleyman

Dönemin cihan imparatoru nam-ı diğer "Muhteşem" Süleyman. Yürürlüğe koyduğu kanunlar kadar Hürrem Sultan'la yaşadığı aşkla da dillere destan olmuş, Osmanlı imparatorluğu'nun en güçlü padişahı. 46 yıllık uzun saltanatında, Habsburg Hanedanı'na karşı Macaristan ve Akdeniz'de, Barbaros ile kazandığı hakimiyet alanını Safevilere karşı Irak bölgesini Osmanlı topraklarına katarak pekiştirdi.