ES-ES

ES-ES 20 Mayıs 2015 17:51 ​Kimileri şanslı doğar! Hayata 1-0 galip başlar.

En iyi okullarda okur, en iyi semtlerde yaşar. Kimileri de şanssız doğar! Yoksul bir mahellede yaşar, iyi okullarda okuyamaz, iş bulamaz, diğerleri tarafından dışlanır. Doğduğu gün kaderi çizilmiştir onların, zor bir hayatın içine düşerler. Denerler, çabalarlar ama tutunamazlar.

Uras da hayata 1-0 yenik başlayanlardan… Kaderi doğmadan yazılanlardan…

Yaşadıkları onun tercihi değildir aslında… O hep bu pisliğin içinden kurtulmaya çalışmış ama başaramamıştır. Ne geçmişi peşini bırakır ne de alnına yapıştırılan damgadan kurtulabilir Uras…

Çırpındıkça batar, battıkça çırpınır. O kadarını değiştirmeye kararlıdır. Hayallerinin, peşinden gider. Azmiyle umutlarını birleştirir ve Eskişehir'de üniversiteyi kazanır. Yepyeni bir hayat, yepyeni umutlar.

Hayatını değiştirmeye, düzeltmeye çalıştıkça önüne engeller çıkar. Yolunu kesenler… Kaderine razı olanlar… Pislikten kurtulamayacağını düşünenler… Başaramayacağını, geçmiş günahlarının yakasını bırakmayacağına inananlar.

Uras bir tek şeyin peşini bırakmaz… Umut.

Peki Eskişehir'de yeni umutların peşinden yol alırken önüne çıkan engelleri aşacak mı?

Geçmiş günahlarından kurtulup 1-0 öne geçebilecek mi?