Hikaye

Derviş'in ölmesi herkesi şok ediyor. Handan ise Derviş Paşa'nın ölümünden sonra çok sarsılıyor. Halime Sultan ise, Derviş ve Handan'ın arasındaki bu yasak aşkı herkese söylemekle tehdit ediyor. Derviş Paşa'nın ölümünden sonra vezir Kuyucu Murad Paşa oluyor. Sultan Ahmed öğrendiklerinden sonra şok oluyor. Handan ise tüm bunlara inanılmaz bir şekilde son veriyor ve bu Ahmed'i çok yaralıyor. Hümaşah Sultan kardeşinin İskender olduğunu öğreniyor ancak annesine söylemekte tereddüt ediyor. Kösem Sultan ve Ahmed'in arası açılıyor. Ahmed tüm olanlardan biraz uzaklaşmak isteyerek Edirne'ye gidiyor ve haremi idare etmesi için Hümaşah Sultan'a bırakıyor. Hümaşah öyle kurallar getiriyor ki, Kösem başta olmak üzere herkes çok rahatsız oluyor. Ahmed tüm yaşananlardan sonra hiç düşünmeden hayatını tehlikeye atıyor. Kösem Sultan, Ahmed'in özlemini çekerken karar vererek, tüm kuralları çiğneme pahasına onun yanına gitmeye çalışıyor. Fakat Kösem'in bu yolculuğu hiç de iyi bitmiyor, ve Kösem hiç bir yerde bulunamıyor!