Hikaye

Valide Sultan'ın gözlerini açtığı haberi hızla yayılır. Sultan Süleyman vakit kaybetmeden Nigar'ı huzuruna çağırır. Valide Sultan'ın iyileşmesi Mahidevran ve Hürrem arasındaki gerilimi iyiden iyiye tırmandırır. Nigar'ın getirdiği haberden sonra haremde hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...

Valide Sultan'ın yokluğunda haremin yönetimi Mahidevran'a kalır. Mahidevran haremi Hürrem için zindana çevirmekte geç kalmaz... Hürrem'e yakın cariyeler gönderilir. Hürrem duruma anında müdahale eder ama Gül Ağa'nın suçları kendisine pahalıya patlamak üzeredir...

İskender Çelebi, İbrahim'in elçilerle yaptığı görüşmenin tutanaklarını inceler. İbrahim'in konuşmalarını Sultan Süleyman'a ulaştırmaktan çekinmez. Sultan Süleyman okudukları karşısında şaşkınlığını gizleyemez... Seferden dönen İbrahim Süleyman'ı karşısında bulur...

Mahidevran'ın yükselişi Hürrem'i huzursuz eder. Hürrem Mahidevran'dan kurtulmanın yollarını aramaya başlar ve yeni bir ittifak arayışına girer.