Hikaye

Yeniçeriler sarayın kapısını terk etmemektedir. Hatice, Hürrem, şehzadeler ve diğerleri, Matrakçı'nın yardımıyla sarayın güvenli bir koridoruna sığınmışlardır. Leo'nun yarası ciddidir. Halen baygın olan Hatice'nin ise kanaması vardır…

Bu esnada Topkapı'nın mahzeninde de, gergin bekleyiş devam etmektedir. Mahidevran Mustafa'nın güvenliği için endişelidir. Valide ise sarayında korumasız kalan Hatice'yi merak etmektedir…

İsyan haberiyle, hızla sarayına doğru yola çıkan Süleyman, İstanbul yakınlarına varmıştır. Süleyman İstanbul'un girişinde kendisini bekleyen askerlerden, Yeniçeriler'in Topkapı'nın kapısına dayandığı bilgisini alır. Süleyman derhal Yeniçeriler'e, isyanı durdurmaları haberinin gönderilmesini ister. Yeniçeri Ağaları'nı Topkapı'da huzuruna kabul edecektir…

İsyanı yöneten Yeniçeri ağası Mustafa'ya, Padişah'ın avdan döndüğü bilgisi ulaşır. Mustafa Ağa isyanı sonlandırır... Sarayın kapılarının açılacağını, isteklerinin dinleneceğini öğrenen Yeniçeriler zafer havasındadır.

İstanbul'da tüm bunlar yaşanırken, halen Kahire'de bulunan İbrahim'e Süleyman'ın isyandan önce gönderdiği mektup yeni ulaşmıştır. Süleyman, İbrahim'i İstanbul'daki vazifelerinin başına çağırmaktadır…

İsyan son bulmuş, Yeniçeriler sarayın önünü terk etmiştir. Hatice Sultan henüz kendine gelmektedir... Gülfem ve Hürrem Hatice'ye acı haberi vermek zorundadır…

Padişah Topkapı'ya varır… Mahzende saklanmakta olan hanedan üyeleri ve mahiyetleri hareme döner... Süleyman ve Valide, Hürrem ve şehzadelerin Topkapı'ya varmadıklarını öğrenir…

Padişah derhal ayak divanını toplayıp Yeniçeri Ağalarını huzuruna çağırır. Yeniçerilerin taleplerini sabırla dinleyen Süleyman, ailesine bu büyük korku ve felaketleri yaşatan Yeniçeri Ağalarını affetmeyecektir…