Hikaye

Şehzade Süleyman, en yakın adamı Pargalı İbrahim ile birlikte çıktığı bir avda babası Yavuz Sultan Selim Han'ın ölüm haberini alır. Bu kötü haber üzerine Şehzade Süleyman hemen İstanbul'a doğru yola çıkar.

Payitahta ulaşan Sultan Süleyman hiç beklemeden cülus törenine katılır ve padişahlık hayatı başlar.

Yeni padişahlık mertebesine ulaşmış Sultan Süleyman, nasıl bir padişah olduğunu etrafındakilere göstermek ister. Avrupaya bile yazdığı mesajlarla gövde gösterisinde bulunan Süleyman, gücünü kanıtlamak çabasındadır. Fakat vermiş olduğu kararlar herkesin hoşuna gitmez.

Bu arada Karadeniz üzerinden içi köle yüklü bir kadırga saraya doğru getirilmektedir. Kölelerden en ateşli olanı Alex devamlı istan halindedir. Geldiği yere geri dönmek ister fakat bu mümkün değildir. Kadırgadakiler dahil Alex'in herkesin kaderini nasıl değiştireceğinin bile farkında değildirler.

Alex'in geri dönmek için yaptığı hiçbir isyan işe yaramaz ve sonunda Topkapı Sarayına getirilir.

Valide Sultan'ın karşısına çıkarılan köleler arasında Alex bu isyankar hareketleri Valide Sultan'ın hoşuna gitmez. Sarayın kuralları Alex'e kısa sürede öğretirilir ve sonunda Sultan Süleyman'ın karşısına çıkarılır.

Güzelliğiyle herkesi etkileyen Alex'in gelişi saraydaki bütün kadınları tedirgin etmeyeye başlamıştır.

Süleyman'ın karşısına ilk defa çıkan Alex, güzelliği ve ateşli danslarıyla Sultan Süleyman'ın ilgisini fazlasıyla çeker. Sultan'ın eşi Mahidevran Manisa Sarayına yeni gelmiş ve ilk gecesinde Sultan'ı görmek için sabırsızlanırken onun eğlencede olması hüsrana uğratmıştı.